Otsing


Share if useful:

Otsing


Share if useful:

XML-kataloogi

XML-kataloogi juurdepääsuõigused

Vaikimisi pole saidil registreeritud kasutajatel juurdepääsu XML-kataloogile. Selle juurdepääsuõiguse saamiseks on vaja pöörduda AKVEDUKT OÜ E-lao administraatori poole (tellimus@akvedukt.ee )

XML-kataloogi kirjeldus

Praeguse versiooni kirjelduse saab alla laadida siit: eestikeelne kirjeldus, venekeelne kirjeldus, ingliskeelne kirjeldus