Otsing


Share if useful:

Info - Korduma kippuvad küsimused

Tühjenduspumbad

Vooluvõrku lülitamisel mootor ei käivitu.

Kui kuulete pumbast “undavat” heli, lülitage seade koheselt elektrivõrgust välja, et vältida mootorimähiste kahjustumist. Kontrollige:

 • Avage pumbakorpuse põhi. Plastikust pumpadel käib põhi alt ära enamasti  põhja pöörates (jälgige põhjal olevate noolekeste suunda), kui sellist võimalust pole, tuleb põhi alt ära kruvida. Seda võib teha ilma, et seadme garantii katkeks.
 • Kui põhi on eemaldatud, siis katsuge, kas tööratas pöörleb vabalt.
 • Kui tööratas liigub vabalt, tuleks pump (täiskompleksselt) toimetada remondiesindusse, kuna vea põhjuseks võib olla kahjustunud käivituskondensaator või mootori mähis).
 • Kui tööratas on kinni kiilunud veenduge, et tööratta ja pumba korpuse vahele poleks kiilunud kõrvalisi osi. Kui on püüdke need eemaldada. NB! Ärge kasutage selleks jõudu ega teravaid esemeid – võite kahjustada seadme võllitihendit või muid osi. Kui puhastamine endal ei õnnestu toimetage pump remondiesindusse.

Kui pump on pärast vooluvõrku lülitamist täiesti vaikne, veenduge:

NB! Neid töid tohib ise teostada vaid juhul, kui pumba elektritoide läbib 30mA rikkevoolulülitit. Vastasel korral on vooluvõrku lülitatud pumpa vees keelatud puutuda.

 • Kas veetase pumba uputuskohas on piisav, et ujuklüliti pumba sisse lülitaks. Vajadusel tõstke ujuklülitit käega kõrgemale – töökorras seade hakkab ülestõstetud ujukülitiga igal juhul tööle.
 • Kas ujuklüliti pole millegi taha takerdunud. Sel juhul vabastage ujuklüliti.
 • Kui eeltoodust ei piisa seadme käivitamiseks, toimetage pump remondiesindusse. Vea põhjuseks võivad olla kahjustunud mootorimähis, ujuklüliti vm.

Vooluvõrku lülitamisel pumba mootor käivitub, kuid pump annab vett ilmselgelt vähe või ei anna üldse.

Kuna antud probleemi puhul on pumba ebakvaliteetsusest tingitud juhtumite arv nullilähedane, siis tasuks silmas pidada eelkõige seda, et uputatavad tühjenduspumbad on avatud korpusega tsentrifugaalpumbad, mis on mõeldud üsna suurte veekoguste tõstmiseks väikestele kõrgustele – st antud pumbad pole mõeldud surve tootmiseks. Kui soovite tühjenduspumba abil käivitada maja veevärki, kastmissüsteemi või juhtida vett kõrgele-kaugele, siis olete pumba ostmisel teinud vale valiku. Üldjuhul jääb tühjenduspumpade tõstekõrgus 5-15m vahemikku (st survetootlikkus on 0,5-1,5 bar), millest jääb eelpooltoodud tööde teostamiseks ilmselgelt väheks.

Kui nüüd seade siiski ei tööta Teie ootuste kohaselt:

 • Esmalt tuleks kontrollida, kas õhk pumbakorpusest on eemaldunud. Kui pumbakorpusesse jääb õhupadi ei pruugi pump üldse vett välja anda. Seda eriti juhtudel, kui toru pumba küljes on pikem kui 1m. Selleks, et vältida õhu sattumist pumba korpusesse, on soovitav pump pärast vette uputamist keerata u 10 sekundiks külili ja oodata, kuni õhumullid on pumbast eraldunud. Probleemi edaspidiseks vältimiseks on üldsegi soovitav teha pumba jaoks ruumi või anuma madalaimasse kohta süvend, et pump jääks alati uputatuks vee alla ja ei tekiks võimalust õhu imemiseks veepinnalt pumba korpusesse. See probleem tekib sageli siledal põhjal töötavatae väga madalale reguleeritud ujukitega pumpadel.
 • Kui eeltoodu ei too edu, siis tuleb kontrollida, kas voolik on pumba külge hermeetiliselt kinnitatud, ummistumata ja terve. Mittehermeetilise ühenduse puhul satub osa pumbatavast veest kohe tagasi oma algsesse kohta ja pump töötab “tühja”.
 • Kui ka toruga on kõik korras, siis tuleks jälgida, kas toru pikkus ja diameeter vastavad pumba näitajatele:
  • Toru ei tohiks olla vertikaalselt pikem, kui 2/3 pumba andmeplaadil näidatud tõstekõrgusest. Horisontaaljoont mööda võib selle korrutada 10ga. Näiteks: kui pumba maksimaalne tõstekõrgus on 9m, siis vertikaalselt asetatud toru ei tohiks olla pikem kui 6m või horisontaalselt pikem kui 60m. Mida lühem on toru, seda suurem on pumba tootlikkus.
  • Toru sisediameeter ei tohi olla väiksem, kui pumba väljundiava välisdiameeter. Mida suurem on toru diameeter, seda suurem on pumba tootlikkus ja lubatav toru pikkus. Üldiselt ei soovita me puhta vee pumpadel kasutada väiksemat toru, kui sisediameetriga 25mm, musta vee pumpadel 32mm ja fekaalvee pumpadel 50mm.
 - NB! 3-faasilist elektrivoolu tarbivate pumpade puhul tuleks kontrollida, kas faasid “jooksevad” mootorisse õigesti. Võib juhtuda, et mootor töötab tagurpidi. Sellisel juhul töötab pump maksimaalselt 20% võimsusega.

Kui eeltoodu ei selgita vea põhjust tuleb pump toimetada remondiesindusse, kuna viga võib olla saanud pumba tööratas või mootor.

Pump jätab põranda või anuma põhja veekihi (“ei tõmba põrandat kuivaks”)

Kahjuks esineb see “probleem” enamiku tühjenduspumpadega. Sellel on erinevad tehnoloogilised põhjendused:

 • Uputatava pumba mootorit jahutab vedelik, milles pump töötab. Seetõttu on pumpade ujuklülitid seatud nii, et pump lülitub enne välja, kui kogu mootorikate vee alt välja jääb. Kui see nii juhtuks, siis lülitaks termokaitse pumba ikkagi varsti välja või halvemal juhul saaksid kahjustada mootori mähised.
 • Teine põhjus on pumba ehituses. Avatud korpusega tsentrifugaalpump ei suuda imeda vett, mis jääb väljaspoole tööratta tööpiirkonda. St on väga keerukas toota pumpasid, mille tööratas oleks uputusruumi või –mahuti põhjaga ühel tasapinnal. Juhul kui see nii oleks või kui kasutataks imemisejektorit, välistaks need tehnoloogilised lahendused koheselt suurte veehulkade tootmise väikeste mootoritega ja mehhaanilisi osakesi sisaldavate vedelike pumpamise.

Mida teha?

 • Lihtsaim moodus ruumi kuivaks saamiseks on süvendi ehitamine ruumi madalaimasse punkti. See tagaks kogu vedeliku valgumise süvendisse ja ka pumba normaalse jahutuse. NB! Süvend peaks olema nii sügav, et kogu pump sinna lahedasti ära “upuks” ja nii suure diameetriga, et ujukautomaatika seal vabalt ilma takerdumisohuta liikuda saaks.
 • Kulukam variant on spetsiaalse pumba ostmine. Küsi müüjalt!