Otsing


Share if useful:

Info - Korduma kippuvad küsimused

Üldised küsimused

Mida teha, kui kaevus on vähe vett?

Kõige mõistlikum lahendus oleks kaevu süvendamine. Kindlasti ei ole see odav lahendus, kuid kahjuks ei toodeta kodumajapidamisse pumpasid, mis suudaksid vähese vee olemasolu eirata.

Kui üritate siiski kuidagimoodi sellisest kaevust vett pumbata, siis tuleb kindlasti pumbale paigaldada kuivkäigukaitse ja imemispoolele veefilter, mis takistaks kaevu põhjast eralduva mehhaanilise sette sattumist pumpa. Paigaldusel tuleb silmas pidada ka seda, et enamik pumpasid hakkab veepinnalt imema õhku, kui põhjaklapp on veepinnale lähemal kui 0,5 m.

Puurkaevupumba paigaldamine kaevu, kus veekiht on väiksem kui 2m on täiesti välistatud.

Mida teha, kui kaevuvesi sisaldab mehhaanilist setet (liiv, savi jne)?

Puurkaevu puhul oleks kõige mõistlikum lahendus tellida kaevu läbipesu. Kui see osutub kalliks või mingil muul põhjusel keeruliseks, tuleks uurida järgmisi aspekte:

  • Kui kaevus on veetase kõrge ja kaevu tootlikkus suurem pumba omast võiks vähendada pumba uputussügavust. Igal juhul tuleks pump paigaldada manteltoru lõpust vähemalt 2 m kõrgemale.
  • Kui mehhaanilist setet pole väga palju piisab vast ka nn libisevate tööratastega mitmeastmelise pumba paigaldamisest.
  • Kui kaevu tootlikkus on väike, veekiht õhuke või kui mehhaanilist setet on väga palju, tuleb kaev läbi pesta. Kui ka see ei aita tuleks mõelda uue kaevu rajamisele.

Salvkaevu puhul on abiks selle perioodiline puhastamine-süvendamine. Kiire settega täitumise vältimiseks võib katta kaevu põhja spetsiaalse tekstiiliga ja selle peale laotada killustikupadja. Tõsi küll – nn vesiliiva puhul pole sellestki sageli abi. Tuleks mõelda puurkaevu rajamisele.

Mida teha, kui trassist tuleva vee surve on madal?

Lahenduseks on survetõsteseadme paigaldamine veetrassile. Väiksema veetarbimise puhul on abi juba kuivkäigukaitsme ja imemisavale paigutatud filtriga varustatud veeautomaadist. Suurema veetarbimise puhul saab pakkuda võimsamaid ja keerukamaid süsteeme.

NB! Enne survetõstja paigaldamist tuleks saada kooskõlastus veetrassi haldajaga. Survetõstja omanik peab garanteerima, et teiste trassi kasutavate tarbijate veega varustatus Teie seadme tõttu ei halvene.

Kas on olemas universaalset pumpa, millega vesi majja tuua, aeda kasta ja samas ka keldrit või “lampkasti” tühjendada?

Vastuseks oleks kindel “ei”. Kui soovite kõike seda kvaliteetselt ja ilma “peavaluta” teha, siis tuleb muretseda ikkagi 2 või 3 erinevat seadet. Kindlasti tuleb see ka kokkuvõttes odavam, kui mõne tööstusliku universaalse monstrumi soetamine ja ülalpidamine.

Kas pumbad vajavad hooldust?

Nagu öeldakse: “Kõik mis lligub, see ka kulub.” See kehtib ka pumpade kohta. Kõik iseimevad pumbad, veeautomaadid, tühjenduspumbad jne jne vajavad teatud ajavahemiku tagant puhastamist, teatavate osade vahetamist jms. Vaid suletud vesijahutusega mootoritega varustatud süvaveepumbad on sisuliselt hooldusvabad, kui neid kasutatakse kvaliteetse vee pumpamisel.

Täpsemalt küsi pumpade hoolduse kohta müüjalt või remondiesinduselt.